Varčevanje je dobra lastnost, ki jo lahko pridobimo že kot otroci in jo ohranimo kasneje v odrasli dobi. Varčujemo zato, da bi si v prihodnosti kupili nekaj lepega, kam odpotovali ali za pokojnino v kasnejši dobi, lahko rudo za stanovanje, za otroka, za šolanje in podobno. Vendar pa varčevanje na banki no več donosno, ker ni obrestnih mer, zato se je treba ozreti po drugih virih  varčevanja, ki so bolj varni in donosni. Namreč moramo biti previdni in ne vlagati nekam, kjer nam bo inflacija denar dobesedno požrla v prihodnosti. Enako pa  velja tudi za upravljavske provizije, ki nam hitro pojedo ves denar, ki smo ga varčevali, čeprav menimo, da ga skrbniki, ki smo jim zaupali plemenitijo.

varčevanje

Varčevanje v vzajemnih skladih lai nekaterih investicijskih skladih je lahko zelo tvegano in lahko vse tudi izgubimo. Potrebno je izbrati take sklade, ki vsebujejo delnice in obveznice, ki so bistveno manj donosne ampak tudi bistveno bolj varne, kot tvegani skladi. To je za varčevalca, ki se ne spozna na finance bolje, kot da tvega z nečim, kar res ne pozna. Zato se je dobro obrniti na take svetovalce, ki vedo, kako oplemeniti denar in vlagajo v donosna manj tvegana sredstva, katerim cena raste počasi a vztrajno skozi leta, kot je na primer zlato in tudi druge žlahtne kovine.

Varčevanje v današnjih časih je izjemno tvegano in je treba res vsak dan spremljati trg, kaj se dogaja, da se ne izgubi denar. Seveda nihče od nas ni tako vešč tega, da bi lahko vsak dan spremljal in tudi nimamo časa to početi. Zato se običajni varčevanje prepusti izkušenim strokovnjakom, ki se s tem ukvarjajo in  vedo, kaj narediti v primeru, da portfolio ni v redu, reagirajo na premembe in spremenijo, tako, da je spet zadeva donosna. Zato je dobro zaupati poštenim in pravim strokovnjakom.