Za vsako organizacijo je pomembno, da so njeni podatki ves čas varni, saj to posredno vpliva tudi na samo delovanje in uspeh organizacije. Za varovanje podatkov skrbijo varnostni sistemi, katerih nivo uspešnosti se lahko preveri s pomočjo penetracijskega testa. Če si želite prebrati več o tem ali pa najeti strokovnjake, ki tovrstni test izvajajo, se odpravite na povezavo https://varnost-it.si/penetracijski-testi/, kjer boste dobili vse potrebne informacije. Penetracijski test sodi med ene bolj učinkovitih načinov preprečitev kibernetske kriminalitete in posledično zaščite osebnih podatkov. Ker je tovrstna kriminaliteta vse pogostejša, je torej izjemno pomembno, da je varnostni sistem vedno optimalen in zagotavlja najboljšo možno zaščito.

Kaj je penetracijski test?

penetracijski test

Penetracijski test, ki se mnogokrat poimenuje tudi kot PEN test, je test namenjen preverjanju nivoja varnosti podatkov organizacije. Konkretneje bi lahko dejali, da gre za avtoriziran in legalen poskus napada na informacijski sistem podjetja, z namenom odkrivanja ranljivosti varnostnega sistema. Slednje namreč nižajo nivo varnosti, posledično pa zunanjim napadalcem omogočajo lažji vdor in  dostop do informacij. Vsak takšen napad je lahko za podjetje poguben, zaradi česar je pomembno, da se s pomočjo penetracijskega tesat ves čas išče in identificira ranljivosti IT sistemov. Penetracijski test tako sprva služi odkrivanju ranljivosti sistemov, z namenom kasnejše odprave teh ranljivosti in posledično nadgradnje celotnega sistema. Gre torej za obliko preventive, preko katere se varnostni sistem izboljša preden pride do vdora in sam vdor tudi prepreči.

Kako penetracijski test poteka in kaj vse vključuje?

Namen PEN testa je torej preverjanje nivoja varnosti podatkov organizacije, ki poteka po principu neposrednega iskanja in tudi odpravljanja pomanjkljivosti varnostnih sistemov. Osrednji del penetracijskega testa vključuje izvedbo avtoriziranega napada na varnostni sistem, na način, kot bi ga izvedel tudi kakšen zunanji napadalec. Penetracijski test tako posnema napad, ki bi ga izvedel nekdo, če bi se želel dokopati do podatkov podjetja. S pomočjo izvedbe avtoriziranega napada se namreč najlažje prepoznajo ranljivosti v sistemu, ki slabijo učinkovitost varnosti programske in strojne opreme. V tem koraku se torej izpelje analiza občutljivosti, kjer se prepoznajo pomanjkljivosti sistema, ki se morajo odstraniti. Po opravljeni analizi sledi sestava načrta in kasneje tudi konkretni koraki odpravljanja pomanjkljivosti varnostnega sistema, ki vodijo do doseganja višjega nivoja varnosti podatkov.

Za izvedbo penetracijskega testa je potrebno tesno sodelovanje

Osrednji del penetracijskega testa je torej izvedba napada, s katerim se vdre v sistem, zaradi česar je ključno sodelovanje med strokovnjak, ki test izvajajo in podjetjem. Obe strani morata biti v celoti seznanjeni s potekom in cilji testa, strinjanje glede načina izvedbe testa pa morata tudi pisno potrditi. Vdor v sistem poteka na podoben način, kot bi ga izvedli »tipični« napadalci. Penetracijski test tako posnema orodja in metode napadalcev, vendar z namenom prepoznavanja in izboljšanja varnostnih sistemov, zaradi česar strokovnjake na področju PEN testov imenujemo etični hekerji. Ker gre za invaziven pristop, lahko penetracijski test povzroči tudi okvaro produkcijskega sistema, s čimer mora biti podjetje seznanjeno, prav tako pa mora biti o tem obveščena tudi zavarovalnica. Slednja se mora s podrobnostmi preizkusa strinjati, da se lahko zagotovi ustrezno zavarovanje odgovornosti s strani naročnika.

Poročilo penetracijskega testa

Po izvedbi avtoriziranega napada na varnostni sistem, sledi sestavitev poročila penetracijskega testa. Penetracijski test se torej ne zaključi z vdorom, temveč vključuje tudi priporočila za izboljšanje sistema, ki so opisana v samem poročilu. Poročilo se deli na dva dela, kjer je prvi del namenjen vodstvu naročnika, drugi pa tehničnemu osebju naročnika. Prvi del poročila vsebuje povzetek stanja varnosti informacijskega sistema in priporočila za izboljšanje le-tega. Drugi del poročila pa vsebuje vse opise testiranj, metode, revizije, ugotovitve, identificirane varnostne grožnje in tudi vsa priporočila z navodili za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti sistema.

Penetracijski test in možni paketi

Izvedba penetracijskega testa je možna na več načinov, v obliki različnih paketov. Konkretneje poznamo tri pakete; penetracijsko testiranje infrastrukture, penetracijsko testiranje spletnih strani in aplikacij, ter penetracijsko testiranje mobilnih aplikacij. Prvi paket, torej penetracijsko testiranje infrastrukture, vključuje  testiranje omrežnih infrastruktur LAN, WAN in WLAN. Ta paket je namenjen za izvajanje v zunanjih in tudi notranjih omrežjih, poteka pa v skladu z mednarodno priznanimi standardi izvedbe preizkušanja penetracije. Paket penetracijsko testiranje spletnih strani in aplikacij, se izvaja v skladu z metodologijo OWASP ASVS, vključuje pa tudi razvoj ter uporabo specifičnih rešitev za testiranje spletnih strani in aplikacij. Tretji paket penetracijsko testiranje mobilnih aplikacij temelji na OWASP Mobile metodologiji in strokovnemu poznavanju ranljivih točk v mobilnih aplikacijah, primeren pa je za platformi Android in Apple iOS.

Penetracijski test je lahko ključnega pomena za podjetje

Orodja in metode hekerjev se neprestano razvijajo in postajajo vedno bolj uspešne, zaradi česar je pomembno, da je nivo varnosti podatkov podjetja vedno visok. V nasprotnem primeru se zunanji napadalci enostavno dokopajo do podatkov podjetja, kar je lahko za organizacijo izjemno škodljivo. Penetracijski test tako opravlja ključno vlogo, saj preventivno ugotavlja šibkosti sistema in jih odpravi, preden jih lahko izkoristijo zunanji napadalci. PEN test tako izboljša učinkovitost varnostnih sistemov, kar lahko pozitivno vpliva na celotno delovanje in tudi uspeh podjetja. Gre torej za izjemno učinkovit test, ki podjetju prinaša dodatno zaščito, kar je v kibernetskem svetu zagotovo ključnega pomena.