Prevajanje oziroma drugače povedano, tolmačenje je delo zapriseženega tolmača. In sicer sodni tolmač prevaja listine na uradnih in pa sodnih postopkih. Pomaga prevesti vse pomembne listine, kot so naprimer akte, zakoni, pooblastila in raznorazna potrdila. Tolmač tudi prevaja oziroma tolmači pri uradnih postopkih, ko se gre za sklepanje pogodb ali pa pri izvršbi upravnih postopkov. Tolmač namreč sodeluje z neko tujo stranko in se z njo sporazumeva, drugim pa prevaja pogovor. Prevaja ali tolmači lahko v tuj jezik ali pa iz tujega v slovenski jezik. Pri takih stvareh morata skupaj sodelovati in stranka in tolmač. Oseba, ki tolmači oziroma prevaja mora biti zelo dobro izobražena, in pa seveda odgovorna. Ko gre za uradne dokumente kot so pogodbe in raznorazne listine ter potrdila se tolmač ne sme zmotiti, saj tako lahko potem plača kazen. Tolmačenje je kar odgovorno in pa predvsem zahtevno delo.

tolmač

Tolmač odgovarja za vsebino vseh dokumentov, ki jih prevaja in samo z eno samo malo napakico lahko povzroči veliko škodo in stranki s katero sodeluje in sebi. Torej kot sem že omenila, tolmač je oseba, ki je kvalificirana in zelo visoko izobražena.

Seveda je pogoj da je oseba polnoletna in ima opravljeno univerzitetno izobrazbo. Določen je s strani ministrstva za pravosodje, saj sodeluje s sodiščem. Seveda ta oseba opravlja svoje delo in sodeluje tudi s kakšnimi uradniki in pa odvetniki pri prevajanju kakšnih potrdilih o izobraževanju, listinah ali registrov. Lahko pa tudi rojstne liste, spričevala , bilance in veliko sklepov. Za tako delo kot tolmač potrebujte veliko znanja in na sebi nosite veliko odgovornost. Prisoten je pri notarjih, odvetnikih, sejah in upravnih enotah. Tak status ni  najlažje dobiti. Če želite opravljati tako delo, morate imeti slovensko državljanstvo in obvladati morate slovenski jezik. Seveda tu ni pomembna samo izobrazba, temveč je tudi pomembno kakšni ste kot oseba in koliko ste pripravljeni delati.