Organizacija oskrbe na domu je lahko stresna. Junak na domu vam nudi različne oblike oskrbe na domu, namenjene starejšim in drugim pomoči potrebnim, ki zaradi zdravstvenih težav, invalidnosti in kroničnih bolezni ne morejo več skrbeti zase. Na področju oskrbe starejših so storitve razpršene, zakonodaja je pogosto zapletena, in informacije so težko dostopne. Spletna platforma Junaki na domu omogoča uporabnikom vse storitve na enem mestu. Povezuje jih z mrežo izvajalcev po celotni Sloveniji, omogoča pregled storitev ter enostavno naročanje.

 Junaki na domu

Spletna platforma omogoča enostavno naročanje raznovrstnih storitev pomoči na domu. S strokovno službo nudijo pomoč pri naročilu, pred prvim obiskom pa uskladijo osebni načrt izvajanja storitev, tako se zagotavlja primeren nabor glede na dejanske potrebe uporabnika. Vsi izvajalci, ki sodelujejo preko platforme Junaki na domu, predhodno preveri strokovna služba. To zagotavlja uporabnikom visoko kakovost izvajanja storitev, pri čemer se izognejo zamudnemu preverjanju izvajalcev prek spleta. Dodatna prednost platforme je tudi možnost nadomeščanja v primeru nepredvidene odsotnosti izbranega izvajalca, na primer zaradi bolezni, ter enostavna zamenjava, če uporabnik ni zadovoljen.

Raznolike storitve za ohranjanje samostojnosti na domačem pragu

Junaki na domu ponujajo raznolik spekter storitev za pomoč in oskrbo starejših na domu, ki prispevajo k ohranjanju samostojnosti in avtonomnosti uporabnika ter mu popestrijo vsakdan. To vključuje pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo in pomoč v gospodinjstvu. Poleg tega nudijo tudi fizioterapijo, delovno terapijo, masaže, frizerske storitve, hišniške storitve, pedikuro (klasično in medicinsko) ter številne druge storitve, ki olajšajo vsakdan starejšim.

Prilagojena pomoč za vse potrebe

Nudijo različne oblike pomoči na domu za starejše in druge, ki potrebujejo dodatno podporo pri skrbi zase ali življenju doma. Izbor posameznih storitev ali njihova kombinacija je prilagojena dejanskim potrebam posameznika, ki potrebuje pomoč, in ga lahko izbere sam ali s pomočjo bližnjih. Strokovna služba pa je na voljo tudi pri naročanju in svetovanju. Cilj platforme Junaki na domu je omogočiti starejšim čim daljši čas bivanja v domačem okolju preko enostavnega povezovanja z visokokakovostnimi izvajalci pomoči na domu.

Če ste upravičeni do subvencionirane pomoči na domu, lahko storitve naročate v kombinaciji s to obliko pomoči. Kljub temu ta storitev včasih ne zadovolji vseh potreb uporabnikov, saj je omejena na največ 20 ur tedensko in v nekaterih občinah se izvaja le med tednom ter le v dopoldanskem času. Za tiste, ki niso upravičeni do subvencij, uporabnike iz drugih občin ali tiste, ki potrebujejo več ur pomoči na domu, pa nudijo tudi samoplačniško oskrbo na domu. Za tiste, ki želijo povečati svojo aktivnost nudijo udeležbo v programih Aktiven dan za aktivno starost in Aktivno varstvo. Cilj teh programov je ohranjati samostojnost v starosti s krepljenjem fizičnih in kognitivnih sposobnosti ter širjenjem socialnih stikov.