Ste tik pred gradnjo oz. gradnja že poteka, vi pa nimate gradbenega nadzornika. Pridobite si kvalitetno in ugodno ponudbo podjetja Xplan. Poglejmo za začetek, kdo sploh je gradbeni nadzornik? To je strokovnjak, ki spremlja in nadzira gradnjo objekta ter skrbi za kakovost in skladnost gradnje z načrti, predpisi in standardi. Torej na kratko, strokovnjak, ki mu lahko povsem zaupate. A pri njegovi izbiri bodite pozorni in preverite seznam gradbenih nadzornikov. Pri izbiri pa upoštevajte izobrazbo, strokovnost, izkušnje in predhodne reference. Od preteklih izkušenj je precej odvisna tudi kakovost samega gradbenega nadzora. Priporočljivo je, da kot investitor pred izbiro strokovnjaka preverite seznam gradbenih nadzornikov, se seznanite s cenami storitev in o načinu dela, saj bo od tega odvisna tudi uspešnost vaše gradnje. Kakovosten in dober gradbeni nadzornik prisluhne investitorju in mu že pred sklenitvijo pogodbe jasno pove, katerih praks ne bo izvajal, saj je pri svojem delu nepristranski in omejen s predpisi in gradbenimi uzancami. Za gradbeni nadzor vašega gradbišča lahko najamete arhitekta, gradbenega inženirja, ali katerega drugega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo in znanjem s področja gradbeništva. Gradbeni nadzornik mora biti registriran pri Zbornici za arhitekturo in inženirstvo Slovenije (ZAPS) ali pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), ter imeti ustrezno licenco za opravljanje gradbenega nadzora.

gradbeni nadzornik

Gradbeni nadzornik – njegova vloga in temeljne naloge

Izbran gradbeni nadzornik ima pomembno vlogo pri komunikaciji med investitorjem, izvajalci gradbenih del in drugimi vpletenimi strankami v projekt gradnje. Dober gradbeni nadzornik se postavi tudi v vlogo mediatorja s ciljem odprave nesporazumov in preprečitev nastanka nepotrebnih stroškov. Hkrati pa lahko gradbeni nadzornik sodeluje tudi pri pripravi pogodb med investitorjem in izvajalci gradbenih del ter skrbi za pravočasno izvajanje gradbenih del v skladu z načrti, predpisi in standardi. Če kot investitor sklenete pogodbo z več gradbenimi nadzorniki, izmed njih določite glavnega nadzornika. Ne pozabite, da vodja nadzora vodi in koordinira v celoti gradnjo. Gradbeni nadzornik, vodja nadzora in pooblaščeni strokovnjaki, ki sodelujejo pri nadzoru, vsak za svoj del nadzora s podpisom jamčijo, da gradnja poteka po dogovoru ter izpolnjuje zahteve veljavnih zakonov.

Sicer pa je gradbeni nadzornik odgovoren za izvajanje nadzora nad gradnjo tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev pozitivne zakonodaje. Gradbeni nadzornik mora pred samim prevzemom posla preveriti, ali je pridobljeno dokončno oz. pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je to predpisano. Dela na gradbišču nikoli in nikdar ne sme dopustiti brez tega dokumenta. Vodja gradbenega nadzora izvaja koordinacijo vseh strokovnjakov, zagotovi kakovosten nadzor gradnje objekta v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje. S pomočjo gradbenih in drugih predpisov ter gradbenim dovoljenjem in strokovnimi pravili, redno spremlja gradnjo objekta na gradbišču in vpisuje svoje ugotovitve v gradbeni dnevnik. Ustno in pisno opozori udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kakršne koli kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami trenutno veljavnega zakona. Seveda pa tudi vsebinsko preverja in s podpisom potrdi ustreznost projektne dokumentacije izvedenih del in dokazila o pričakovani zanesljivosti.

Gradbeni nadzornik v podjetju Xplan

Potrebujete gradbenega nadzornika, ki bo kakovostno in profesionalno opravil svoje delo? Potem nadzornika rezervirajte v podjetju Xplan. Zagotavljamo vam, da z njegovim delom nikoli in nikdar ne boste razočarani.